Valmentajille

Mäntän Valo Pelaajakehitys


Valmentajana ohjaat joukkueen ja yksilön kehitystä jokaisessa tapahtumassa ja innostat lapsia ja nuoria omaan harjoitteluun. Pelaajakehityksessä on tärkeätä edetä pienin askelin.

Jokainen pelaaja on eri kehitysvaiheessa oman huipputasonsa saavuttamisessa.


Osa-alueita mitä voi kehittää on monia

- tekninen osaaminen

- fysiikka

- taktiikka

- henkinen

- sosiaalinen


Pelaaja kehittyy pelaamisessa ja harjoittelussa aluksi minä-yksilö näkökulmasta ensimmäisten vuosien aikana vaikka toiminta tapahtuu joukkueympäristössä.


1.   6-9 -vuotiaat ovat yksilölähtöisiä. Toiminta tapahtuu pääasiassa vain omasta näkökulmasta.


2.   10-13 -vuotiaat ovat minä ja muut. Minä toimin yhdessä muiden kanssa, mutta omat tavoitteet ovat vielä tärkeitä.

3.   14 -vuotiaat ja vanhemmat ovat me yhdessä. Joukkue on yhdessä ja joukkueen toiminta on tärkeätä.

Pelaajan tekninen-taktinen kehitys:

Ikä 7-11 -vuotta pelaajan kehittyminen tapahtuu yksilön hyökkäämisen ja puolustamisen opettelun kautta.

Ikä 12-16 -vuotta pelaajan kehittyminen tapahtuu opettelemalla yksilön hyökkäämistä ja puolustamista yhdessä muiden avulla.

17 -vuotta ja vanhemmat pelaajan kehittyminen tapahtuu osana joukkueen hyökkäys ja puolustamis -taktiikka opettelun kautta.