Ohjaajat

Kuinka ohjaajaksi? 14 -vuotiaana leiriläinen voi valita, haluaako olla vielä leiriläinen, vai ryhtyykö jo harjoittelemaan ohjaajaksi tuloa. Ohjaajaksi voi tulla, vaikka ei koskaan olisi ollutkaan leirillä. Ohjaajan ensimmäisinä vuosina käytämme termiä apuohjaaja, iästä riippumatta. Ohjaaja voi ottaa täyden vastuun lapsista vasta täytettyään 18 vuotta.

Ohjaajien tehtäviä: Keittiövuoro, johon kuuluu kattaus, ruuan jako ja tiskaus. Vetovuoro, johon kuuluu ohjelman seuraaminen ja leiriläisten kutsuminen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Yövuoro, johon kuuluu leirin yörauhan valvominen. Tällöin ohjaajat valvovat koko yön (apuohjaajat eivät valvo koko yötä). Saunottaja, uinnin valvoja, auttaja, lohduttaja, selvittäjä ja puuhakaveri. 

Pääsääntöisesti ohjaajat ovat kaikki vanhoja leiriläisiä. Ohjaajat ovat ruokapalkalla leirillä, rahaa he eivät saa. 

Vaikka ohjaajat ovatkin keittiövuorossa vuorotellen, ruuan valmistavat emännät.