Suostumus henkilötieto lomake

Henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää, että seuran on saatava suostumus jokaisen henkilön tietojen käsittelyyn.

Rekisteröitymisen yhteydessä pyydämme suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

Tämä suostumus edellytetään myös joukkueen omaan tiedotukseen ja viestintään.

Tarvitsemme suostumuksen myös henkilötietojen luovuttamiseen Suomen palloliittoon. Suostumusta tarvitaan pelaajien rekisteröimiseen SPL:n jäseniksi, sekä peli- ja kilpailutoiminnan korttelipassien lunastamiseen. Suostumus tarvitaan myös henkilötietojen luovuttamiseen vakuutusyhtiöön tapaturmavakuutuksen korvauskäytäntöjä varten.

Suomen palloliiton ohjeet rekisteröinnistä:

https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/henkilorekisterin-tietosuojaseloste/